1641774050173_ps%20o%20taus-me.JPG
1641767212708_Ehtooateria%20Emmauksessa%20ok-me.jpg

TER­VE­TU­LOA POHJOIS-SUOMEN OR­TO­DOK­SI­SEN SEU­RA­KUN­NAN SIVUILLE!

Oulun, Lapin ja Kajaanin or­to­dok­si­set seu­ra­kun­nat liit­tyi­vät yhteen 1.1.2022.
Lapin ja Kajaanin seu­ra­kun­nat ovat nyt Pohjois-Suomen seu­ra­kun­taan liit­ty­nee­nä nimeltään Lapin kap­pe­li­seu­ra­kun­ta ja Kainuun kap­pe­li­seu­ra­kun­ta.
Lue lisää
1643542252511_Temppeliintuominen%20oulu-me.JPG

HERRAN TEMP­PE­LIIN­TUO­MI­NEN 2.2.

Nel­jän­kym­me­nen päivän ikäisenä Jeesus-lapsi, ihmiseksi syntynyt Jumala, tuotiin juu­ta­lai­sen lain mukaan Je­rusa­le­min temp­pe­liin.
Juhlan ju­ma­lan­pal­ve­luk­set toi­mi­te­taan Oulussa seu­raa­vas­ti:
Vigilia ke 1.2. klo 17
Liturgia to 2.2. klo 10
 ”Tänään Herran elävä temppeli, puhdas Ju­ma­lan­syn­nyt­tä­jä, tuo temp­pe­liin luo­ma­kun­nan Luojan ja lain antajan...
LÄM­PI­MÄS­TI TER­VE­TU­LOA!
1661414400954_jussi%20sevetti-me.jpg

KERHOT, KURSSIT, KUOROT JA TOI­MIN­TA­PII­RIT

Ter­ve­tu­loa mukaan seu­ra­kun­nan toi­min­taan! Tam­mi­kuus­sa aloit­ta­vat mm. matalan kynnyksen kuoro LAU­LU­LIN­TUSET sekä KIRK­KO­LAU­LU­PII­RI.
Kirkkoon liit­ty­mis­tä har­kit­se­vil­le sekä niille jotka haluavat tutustua or­to­dok­si­suu­teen on tarjolla KA­TE­KU­MEE­NI­KURS­SI, sekä jat­ko­kurs­si­na TIE TRA­DI­TIOON.
1641741113008_ps%20o%20Taustaar-me.JPG

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA


KIRKKOHERRANVIRASTO

Torikatu 74, 90120 Oulu

p. 044 5115 741

email: pohjoinen@ort.fi


Virkatodistukset tilataan keskusrekisteristä

p. 040 358 3625


Kirkkoherra Marko Patronen
p. 044 5115 742


Pappi Tuukka Rantanen
p. 044 5115 744

Kanttori Juhani Matsi

p. 044 5115 743


Kanttori Leena Lomu

p. 044 5115 748


Hiippakunnan päivystävä pappi

p. 045 225 7002 (ei tekstiviestejä)


email: etunimi.sukunimi@ort.fi

Aamun Koiton verkkolehti

sekä näköisversio:

1666439026239_ak2kansi-me.JPG
1641222959120_aamun_koitto_nega_nelio-sm.jpg

© Pohjois-Suomen ortodoksinen seurakunta. Kaikki oikeudet pidätetään.