OULUN OR­TO­DOK­SI­SEN SEU­RA­KUN­NAN KIRJASTO

Seu­ra­kun­nan kirjasto sijaitsee seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Torikatu 74, Oulu).


Seu­ra­kun­nan kirjasto on avoinna so­pi­muk­sen mukaan, sekä yleensä sun­nun­tai­sin liturgian jälkeen.

Teokset on luo­ki­tel­tu aiheen mukaan aak­kos­jär­jes­tyk­seen, ja kirjat si­jait­se­vat seu­ra­kun­ta­sa­lin eteisen kir­ja­kaa­peis­sa.


Teos­luet­te­loa voi tar­kas­tel­la myös net­ti­kor­tis­tos­sa (ha­ku­toi­min­to, aak­ko­sel­li­nen luettelo jne.) osoit­tees­sa:

https://oosrk­kir­jas­to.librarika.com/


Li­sä­tie­to­ja: James Haines,
säh­kö­pos­ti oosrk­kir­jas­to@gmail.com

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA


KIRKKOHERRANVIRASTO

Torikatu 74, 90120 Oulu

p. 044 5115 741

email: pohjoinen@ort.fi


Virkatodistukset tilataan keskusrekisteristä

p. 040 358 3625


Kirkkoherra Marko Patronen
p. 044 5115 742


Pappi Tuukka Rantanen
p. 044 5115 744

Kanttori Juhani Matsi

p. 044 5115 743


Kanttori Leena Lomu

p. 044 5115 748


Hiippakunnan päivystävä pappi

p. 045 225 7002 (ei tekstiviestejä)


email: etunimi.sukunimi@ort.fi

Aamun Koiton verkkolehti

sekä näköisversio:

1666439026239_ak2kansi-me.JPG
1641222959120_aamun_koitto_nega_nelio-sm.jpg

© Pohjois-Suomen ortodoksinen seurakunta. Kaikki oikeudet pidätetään.