POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
                    

PÄÄTÖKSENTEKO

Oulun, Lapin ja Kajaanin seurakunnat liittyivät yhteen 1.1.2022 Pohjois-Suomen ortodoksiseksi seurakunnaksi, jossa on noin 4 500 jäsentä. Keskuspaikka on Oulu ja kirkkoherrana rovasti Marko Patronen. Lapin ja Kajaanin seurakunnat ovat osana Pohjois-Suomen seurakuntaa nimeltään Lapin kappeliseurakunta ja Kainuun kappeliseurakunta.
Yhdistymisen jälkeen tutut työntekijät ovat jatkaneet tehtävissään kaikilla alueilla.

Pohjois-Suomen ortodoksisen seurakunnan valtuusto kokoontui 22.1.22 ensimmäistä kertaa Oulussa, ensin rukouspalvelukseen, sitten valtuuston kokoukseen ja koulutukseen.

Valtuustossa on jäseniä koko seurakunnan laajalta alueelta:
Tiina Hynninen-Lahdenperä
Jukka Jokiranta
Juha Suistio (1. vara pj.)
Anita Valkama
Seppo Pyy
Santeri Keränen
Maija Hakala
Hanna-Maaria Kiprianoff (2. vara pj.)
Pia-Kaisa Tuukkanen
Meeri Ylinampa
Sakari Hukkanen (puheenjohtaja)
Susanna Myrskykari
Matti Tikkunen 
Ulla Kyllönen
Eeva Pulkkinen
kirkkoherra Marko Patronen

Seu­ra­kun­nan­val­tuus­to on seu­ra­kun­nan ylin päättävä elin, jonka seu­ra­kun­ta­lai­set va­lit­se­vat neljän vuoden välein vaaleissa.
Lue valtuuston työskentelystä lisää tästä

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seurakunnanvaltuuston vaali 2023

Pohjois-Suomen ortodoksisten seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 5.-19.11.2023 välisen aikana. Vaalissa valitaan valtuustoon viisitoista (15) jäsentä. Pohjois-Suomen seurakunnassa on yhteensä seitsemän (7) vaalialuetta, joilta valitaan jäseniä seuraavasti:
1. vaalialue 5 (viisi), (Hailuoto, Ii, Kempele, Kuusamo, Muhos, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Tyrnävä ja Utajärvi)
2. vaalialue 1 (yksi), (Alavieska, Kalajoki, Liminka, Lumijoki, Oulainen, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, Siikalatva ja Merijärvi)
3. vaalialue 1 (yksi), (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio)
4. vaalialue 3 (kolme,) (Kajaani)
5. vaalialue 2 (kaksi), (Hyrynsalmi, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja Vaala)
6. vaalialue 2 (kaksi), (Kemijärvi, Kolari, Pello, Posio, Rovaniemi, Salla, Sodankylä, Ylitornio, Pelkosenniemi, ja Ranua)
7. vaalialue 1 (yksi), (Enontekiö, Inari, Kittilä, Savukoski, Utsjoki ja Muonio)

Ehdokkaiden asettaminen
Kahdella Pohjois-Suomen ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa vaalialueellaan ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon.
Esitys on tehtävä kirjallisesti. Kussakin esityksessä voidaan esittää enintään niin monta ehdokasta, kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan valtuustoon jäseniä.
Ehdokasasettelulomake löytyy Aamun Koiton 3/2023 takakannesta. Tarvittaessa pyydä kirkkoherranvirastoa lähettämään lomake (pohjoinen@ort.fi) tai tulosta se tästä PDF:nä.
Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika, kotikunta, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Ehdottajien on oltava samalta vaalialueelta kuin ehdokas.
Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava seurakunnan kirkkoherranvirastoon Ouluun (Torikatu 74, 90120 Oulu) viimeistään torstaina 21.9.2023 klo 12 mennessä.

Vaalikelpoisuus
Seurakunnanvaltuuston jäseneksi voidaan valita ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä Pohjois-Suomen ortodoksisen seurakunnan päätoiminen työntekijä.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Valtuusto valitsee seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton, joka vastaa käytännön joh­ta­mi­ses­ta ja val­mis­te­lee asiat val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si.

Seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton it­seoi­keu­tet­tu­ja jäseniä ovat kirk­ko­her­ra ja ka­te­draa­lin isän­nöit­si­jä.
Seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja­na toimii kirk­ko­her­ra, ja neuvoston apuna toimii erilaisia toi­mi­kun­tia ja työryhmiä.

Sekä valtuuston että neuvoston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan näillä sivuilla niiden valmistuttua:


POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEU­RA­KUN­NAN­VAL­TUUS­TO 1/2022
Seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton kokous 22.1.2022 klo 10 Oulun ortodoksisessa seurakuntasalissa (Torikatu 74, Oulu)
Asialista
Pöytäkirja
Oi­kai­su­vaa­ti­musosoi­tus

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEURAKUNNANNEUVOSTO 1/2022
Seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton kokous 26.3.2022 Rovaniemellä
Pöytäkirja

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEURAKUNNANNEUVOSTO 2/2022
Seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton kokous 22.4.2022 Oulussa
Pöytäkirja

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEURAKUNNANNEUVOSTO 3/2022
Seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton kokous 20.5.2022 Oulussa
Pöytäkirja

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEU­RA­KUN­NAN­VAL­TUUS­TO 2/2022
Seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton kokous 21.5.2022 Oulussa
Pöytäkirja

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEURAKUNNANNEUVOSTO 4/2022
Seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton kokous 1.6.2022 Oulussa
Pöytäkirja

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEU­RA­KUN­NAN­VAL­TUUS­TO 3/2022
KOKOUSKUTSU
Seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton 3. lakimääräinen kokous
Aika: sunnuntai 6.11.2022 klo 13.30
Paikka: Kajaanin ortodoksinen seurakuntasali, Väinämöisenkatu 29, Kajaani


POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEURAKUNNANNEUVOSTO 5/2022
Seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton kokous 22.9.2022 Teamsin välityksellä
Pöytäkirja


POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEURAKUNNANNEUVOSTO 6/2022
Seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton kokous 15.10.2022 Oulussa
Pöytäkirja


POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEU­RA­KUN­NAN­VAL­TUUS­TO 3/2022
Seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton 3. lakimääräinen kokous 6.11.2022 klo 13.30, Kajaani
PÖYTÄKIRJA
OI­KAI­SU­VAA­TI­MUSOSOI­TUS

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEURAKUNNANNEUVOSTO 1/2023
Seu­ra­kun­nanneuvoston kokous 7.1.2023 Oulussa
Pöytäkirja

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEU­RA­KUN­NAN­VAL­TUUS­TO 1/2023
KOKOUSKUTSU
Seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton 1. lakimääräinen kokous

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEU­RA­KUN­NAN­VAL­TUUS­TO 1/2023
Seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton 1. lakimääräinen kokous 4.2.2023, Oulu
PÖYTÄKIRJA
OI­KAI­SU­VAA­TI­MUSOSOI­TUS


POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEURAKUNNANNEUVOSTO 1/2023
Seu­ra­kun­nan­neuvoston kokous 15.4.2023 Rovaniemellä
KOKOUSKUTSU
PÖYTÄKIRJA

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEU­RA­KUN­NAN­VAL­TUUS­TO 2/2023
KOKOUSKUTSU
Seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton 2. lakimääräinen kokous Oulussa 6.5.2023
PÖYTÄKIRJA


POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEU­RA­KUN­NAN­VAL­TUUS­TO 3/2023
KOKOUSKUTSU
Kokous pidetään Petsamo-salissa Rovaniemellä (Ounasvaarantie 16) lauantaina 2.9.2023 klo 13.