POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
                    

OULU

PYHÄN KOLMINAISUUDEN KATEDRAALI
Torikatu 74
Isän­nöit­si­jä: Timo Ar­hip­pai­nen 044 5115 745


MAALISKUU
ke 1.3. klo 17 ennen py­hi­tet­ty­jen lahjojen liturgia, met­ropo­liit­ta Elia
to 2.3. klo 10 aa­mu­pal­ve­lus
to 2.3. klo 17 eh­too­pal­ve­lus
la 4.3. klo 17 vigilia
su 5.3. klo 10 liturgia, met­ro­po­lii­tat Elia ja Arseni, Lintulan luostarin nunna Ksenia seu­ra­kun­nan vieraana,  tiis­tai­seu­ra valmistaa ruoan ja järjestää ar­pa­jai­set Lintulan hyväksi.
ke 8.3. klo 17 ennen py­hi­tet­ty­jen lahjojen liturgia
to 9.3. klo 10 aa­mu­pal­ve­lus
to 9.3. klo 17 eh­too­pal­ve­lus
la 11.3. klo 17 vigilia
su 12.3. klo 10 liturgia
ke 15.3. klo 17 ennen py­hi­tet­ty­jen lahjojen liturgia
to 16.3. HUOM! aa­mu­pal­ve­lus peruttu
to 16.3. klo 17 eh­too­pal­ve­lus
la 18.3. klo 17 maalikkopalvelus
su 19.3. klo 10 liturgia, kirkkokahvit
ke 22.3. klo 17 ennen py­hi­tet­ty­jen lahjojen liturgia
to 23.3. klo 10 aa­mu­pal­ve­lus
to 23.3. klo 17 eh­too­pal­ve­lus
la 25.3. klo 10 eh­too­pal­ve­lus ja liturgia, neitsyt Marian ilmestys
la 25.3. klo 17 vigilia
su 26.3. klo 10 liturgia
ke 29.3. klo 17 ennen py­hi­tet­ty­jen lahjojen liturgia
to 30.3. klo 10 aa­mu­pal­ve­lus
to 30.3. klo 17 suuri ka­tu­mus­ka­no­ni


HUHTIKUU
la 1.4. klo 10 liturgia, ka­te­ku­mee­nien mirhalla voi­te­le­mi­nen, La­sa­ruk­sen lauantai, met­ro­po­liit­ta Elia, yhteinen ateria, vir­po­vit­sa­tal­koot
la 1.4. klo 17 vigilia, vir­po­vit­so­jen siu­naa­mi­nen, met­ro­po­liit­ta Elia
su 2.4. klo 10 liturgia, pal­musun­nun­tai, met­ro­po­liit­ta Elia
ke 5.4. klo 10 suuren kes­ki­vii­kon aa­mu­pal­ve­lus
ke 5.4. klo 17 yleinen sai­raan­voi­te­lu
to 6.4. klo 10 suuren torstain liturgia, eh­tool­li­sen aset­ta­mi­sen muisto
to 6.4. klo 17 aa­mu­pal­ve­lus, 12 evan­ke­liu­mia Kris­tuk­sen kär­si­myk­sis­tä
pe 7.4. klo 13 eh­too­pal­ve­lus, Kris­tuk­sen ristiltä ottamisen muisto
pe 7.4. klo 17 aa­mu­pal­ve­lus, Kris­tuk­sen hau­tauk­sen muisto
la 8.4. klo 9 suuren lauantain eh­too­pal­ve­lus ja liturgia
la 8.4. klo 23.30 puo­liyö­pal­ve­lus
la 8.4. klo 24 ris­ti­saat­to ja aa­mu­pal­ve­lus
su 9.4. klo 01 liturgia, Herran pää­siäi­nen, yhteinen ateria
su 9.4. klo 16 suuri eh­too­pal­ve­lus
ma 10.4. klo 10 liturgia ja ris­ti­saat­to, lasten pää­siäi­nen, yhteinen ateria
ke 12.4. klo 10 liturgia ja ris­ti­aat­to, kou­lu­lai­set
la 15.4. klo 17 vigilia
su 16.4. klo 10 liturgia